Vil du være medlem af Furesø Kunstforening:

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske ved at trykke på nedenstående link

Og der udfyldes blanketten og derefter tryk på send.

Hvis du ikke har netbank, kan du henvende dig til Annie Laursen, medlemsansvarlig
på mail: annie@mail.dk, eller på telefon 20747514.

Kontingentet er

Enkeltperson 300 kr
Par 550 kr
Pensionist 275 kr
Pensionistpar 500 kr

Når vores administrator har modtaget din indbetaling, vil vi sende dig
et ”Velkomstbrev” hvor vi vil byde dig velkommen i foreningen.
Til din orientering kan vi oplyse, inden du melder dig ind, at kontingentet
opkræves for perioden 1. april – 31. marts. Du kan indmelde dig igennem
hele perioden og derved opnå alle fordele ved dit medlemskab, inklusiv
lodtrækning af indkøbt kunst på generalforsamling.

Links

Bliv medlem

Kort om os

Furesø Kunstforening har formidlet kunstoplevelser i mere end 50 år til medlemmer og kunstinteresserede, der har deres gang i Farum Kulturhus. Som medlem har du mulighed for at vinde indkøbt kunst og deltage i arrangementer og udflugter.

FURESOE-KUNSTFORENING.DK

farumkulturhus.dk

Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

farumkulturhus.dk

Stavnsholtvej 3, 3520 Farum