Information til

Bestyrelse & Medlemmer

Carsten Lehrmann

Carsten Lehrmann

Formand

Dalgaardsparken 13
3540 Lynge
clehrmann@mail.dk
Tlf. 20 33 22 61

Karen Koed

Karen Koed

Næstformand

Kildebakken 8
3500 Kirke Værløse
karenkoed@gmail.com
Tlf. 20 31 39 87

Helene Lund

Helene Lund

Kasserer og sekretær

Horsebakken 3
3520 Farum
helene.lund@post.tele.dk
Tlf. 23 60 35 38

Karin Retvig

Karin Retvig

Bestyrelsesmedlem

Præstevænget 9b
3500 Kirke Værløse
karin.retvig@gmail.com
Tlf. 40 31 46 49

Randi Rødbroe

Randi Rødbroe

Bestyrelsesmedlem

Nørreskovvang 72
3500 Værløse
randi@roedbroe.dk
Tlf. 40 78 00 14

Rolf Jess Jørgensen

Rolf Jess Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Rytterhaven 48
3520 Farum
rjj@zinet.dk
Tlf. 51 34 09 43

Torben Juel Petersen

Torben Juel Petersen

Bestyrelsesmedlem

Anekæret 43
3520 Farum
torben.juel@outlook.com
Tlf. 22 28 44 12

Annie Laursen

Annie Laursen

Suppleant

Krogenlundvej 13
3540 Lynge

annie@mail.dk
Tlf. 20 74 75 14

Posten ubesat

Suppleant

Gade og nr
Postnr. og by

Tlf. 99 99 99 99

Revisorer
Jette Samsøe
Bente Højlund Nielsen

Revisorsuppleant
Kaj Schefte

Web-master
Torben Juel Petersen

Links

Bliv medlem

Kort om os

Furesø Kunstforening har formidlet kunstoplevelser i mere end 50 år til medlemmer og kunstinteresserede, der har deres gang i Farum Kulturhus. Som medlem har du mulighed for at vinde indkøbt kunst og deltage i arrangementer og udflugter.

FURESOE-KUNSTFORENING.DK

farumkulturhus.dk

Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

farumkulturhus.dk

Stavnsholtvej 3, 3520 Farum